Har jag fiber?

Är du en av närmare 16 000 boråsare som anslutit sig till vårt öppna fibernät? Då har du möjlighet att välja tjänster för internet, tv och telefoni ur det stora utbud som finns i vårt nät.

Är du osäker? Sök på din adress och se om du är ansluten!