SplitVision är Borås stadsnät och ett affärsområde inom Borås Elnät AB. I dagsläget är cirka 900 företag och 17 000 privata hushåll anslutna till stadsnätet.

Borås Elnät AB är genom koncernen Borås Stadshus AB ett av Borås Stad helägt kommunalt bolag. Bolagets uppdrag är att säkerställa infrastrukturen för el- och kommunikationsnätet i Borås Stad.