Gräva på din tomt

För att få in fibern till ditt hus behöver man gräva ner rör som man sedan blåser in fibern i, på din tomt. Väljer du vårt anslutningsform All Inclusive får du fibern nedgrävd på tomten och indragen i huset av oss. När allt sedan är inkopplat är det bara att gå in på splitvision.se och välja Beställ tjänst.

Vill du hellre ombesörja grävningen på egna tomten själv ska du välja anslutningsform Gräv själv. Då ansvarar du själv för nedgrävning av tomrör från tomtgräns fram till huset.

Så länge man följer vår grävinstruktion spelar det ingen roll om man gräver själv eller anlitar egen gräventreprenör. Det är dock viktigt att man har korrekt information om andra ledningar på tomten innan man börjar. Denna info finns att hämta på www.ledningskollen.se. Tänk också på att om du avser göra ROT-avdrag så är det bara möjligt om du anlitar egen gräventreprenör och att den i sin tur erbjuder den möjligheten.

Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB på Majorsgatan 5 mot uppvisande av det värdebevis som bifogas i utskick från oss.

Obs! Kontakta oss på telefon och avtala dag och tid för hämtning samt meddela hur många meter skyddsrör du behöver.
Telefon 033-35 75 12. Våra öppettider är vardagar kl 7.30 – 15.30

Grävinstruktioner

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av tomrör från tomtgräns fram till huset.
Det åligger fastighetsägaren att inhämta korrekt information om andra ledningar på egen tomt. Denna info finns att hämta på www.ledningskollen.se
Så här ska nedgrävningen göras:
1. Tomrörets ovansida ska vara minst 35 centimeter under markytan.
2. Ett kabelmarkeringsband ska läggas cirka 10 centimeter ovanför röret.
3. Runt röret och 10 centimeter ovanför det ska fyllnadsmassan bestå av finkorning sand.
4. Resterande fyllnadsmassor upp till marknivå får inte innehålla vassa stenar eftersom röret/kabeln då riskerar att skadas.
Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB mot uppvisande av det värdebevis som bifogas.
Undrar du över något är du välkommen att kontakta oss.

Utförande av kabelgrav för optofiberkabel med skyddsrör.