Villa

När du ansluter din villa till vårt öppna fibernät får du inte bara bästa möjliga kapacitet för dagens alla internetburna tjänster. Du är också väl förberedd inför framtidens utmaningar på kommunikationsområdet.

Här kan du söka på din adress för att se om du kan få fiber. Om ditt område är aktiverat kan du ha möjlighet till att efteransluta dig. Om ditt område inte är aktiverat kan du anmäla intresse genom att klicka på Ansök efter att du sökt på din adress, alternativt kontakta oss för att se dina möjligheter.

Att ansluta din villa till SplitVision ger dig tillgång till ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s idag. Men en fiberanslutning är stort sett oändlig när det kommer till hastighet och täcker ökade kapacitetsbehov för ditt bredband i framtiden. Den höjer också, enligt oberoende undersökningar, värdet på din fastighet. SplitVision är ett öppet nät utan eget tjänsteutbud, vilket innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer till privatpersoner och företag. När din villa är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät.

Priser och anslutningsformer

Att dra in fiberoptisk kabel i huset är en investering lika självklar som forna tiders WC, rinnande vatten och elektricitet. Redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd, för att inte tala om framtidens tjänster – videosamtal, interaktiva medier, kommunikation mellan saker i ditt hem och omgivningen, larmövervakning, sjukvård etc. Då krävs en fiberanslutning som inte har några begränsningar överföringsmässigt.

Avgifterna består av en anslutningsavgift samt en nätavgift. Vår anslutningsavgift är baserad på ett grundpris samt en eventuell avgift för asfaltskostnader. Denna avgift prissätts utefter dina förutsättningar.

Nätavgiften är till för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla, underhålla och uppdatera vårt fibernät så att du som kund ska ha ett driftsäkert och högkvalitativt nät med hög kapacitet och få avbrott.

Utöver ovanstående tillkommer avgifter för de eventuella tjänster du väljer att beställa.

Oavsett val av anslutningsform kan passiv anslutning väljas. Det innebär att du ansluter din fastighet utan att aktivera någon tjänst – då utgår heller ingen nätavgift.

ORDINARIE GRUNDPRISER FÖR FÄRDIGA OMRÅDEN OCH AVSLUTADE KAMPANJOMRÅDEN (EVENTUELL ASFALTSKOSTNAD KAN TILLKOMMA)

Sök på din adress för att se status

ALL INCLUSIVE 26 900:-
(inkl. moms)
SplitVision gräver på tomten, och gör håltagning in i fastigheten.

Nätavgift: 49 kr/mån

GRÄV SJÄLV 24 900:-
(inkl. moms)
Fastighetsägaren hämtar skyddsrör och ombesörjer själv nedgrävning av dessa enligt instruktion på den egna tomten. SplitVision gör håltagning in i fastigheten.

Nätavgift: 49 kr/mån

[PASSIV ANSLUTNING]
Pris enligt valt alternativ ovan men man aktiverar ingen tjänst.

Nätavgift: 0:- /mån

Angivna priser utgör ett grundpris. Utöver grundpriset kan en avgift för asfaltskostnader tillkomma. Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra lagda planer på nedgrävning av fiber i enskilda områden på grund av oförutsedda faktiska förutsättningar för anslutning av fastigheter och hushåll i respektive område.

Gräva på din tomt

För att få in fibern i ditt hus behöver du gräva ner rör på din tomt, som vi sedan blåser in fibern i. Väljer du vår anslutningsform All Inclusive får du fibern nedgrävd på tomten och indragen i huset av oss. När allt sedan är inkopplat är det bara att gå in på splitvision.se och välja Beställ tjänst.

Vill du hellre gräva på egna tomten själv ska du välja anslutningsform Gräv själv. Då ansvarar du själv för nedgrävning av tomrör, från tomtgräns fram till huset.

Så länge man följer vår grävinstruktion spelar det ingen roll om man gräver själv eller anlitar egen gräventreprenör. Det är dock viktigt att man har korrekt information om andra ledningar på tomten innan man börjar. Denna info finns att hämta på www.ledningskollen.se. Tänk också på att om du avser göra ROT-avdrag så är det bara möjligt om du anlitar egen gräventreprenör och att den i sin tur erbjuder den möjligheten.

Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB på Majorsgatan 5 mot uppvisande av det värdebevis som bifogas i utskick från oss.

Obs! Kontakta oss på telefon och avtala dag och tid för hämtning samt meddela hur många meter skyddsrör du behöver.

Så här kan det se ut vid grävning om du väljer All Inclusive.

Det är inget komplicerat att gräva ner rören för fiber själv. Följ bara vår grävinstruktion nedan och håll koll vart andra ledningar på tomten ligger. Du kan också ladda ner grävinstruktionen som PDF här.

Så här ska nedgrävningen göras:

  1. Tomrörets ovansida ska vara minst 35 centimeter under markytan.
  2. Ett kabelmarkeringsband ska läggas cirka 10 centimeter ovanför röret.
  3. Runt röret och 10 centimeter ovanför det ska fyllnadsmassan bestå av finkorning sand.
  4. Resterande fyllnadsmassor upp till marknivå får inte innehålla vassa stenar eftersom röret/kabeln då riskerar att skadas.

Det åligger fastighetsägaren att inhämta korrekt information om andra ledningar på egen tomt. Denna info finns att hämta på http://www.ledningskollen.se.

Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB mot uppvisande av det värdebevis som bifogas i utskicket du fått hemskickat. Undrar du över något är du välkommen att kontakta oss.

Utförande av kabelgrav för optofiberkabel med skyddsrör.

Återställning

Kommunal mark (gator, trottoarer, etc.)

Här är det Borås stad som har det slutliga ansvaret. SplitVisions underentreprenörer får inte göra annat än grovåterställning, det vill säga bara fylla igen provisoriskt. Så fort underentreprenören är igång med den provisoriska återställningen meddelar man Borås stads tekniska förvaltning som då tar över ansvaret och gör den permanenta återställningen.

Privat mark (men icke tomt)

När det gäller vägar t.ex. inom en samfällighet eller vägförening etc., ligger ansvaret för permanent återställning alltid hos SplitVision. Detta sker genom en underentreprenör.

Privat tomt

För dig som valt anslutningsalternativet All Inclusive ingår en så kallad grovåterställning. I en grovåterställning ingår det att entreprenören lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och rötter som grävts fram tar fastighetsägaren själv hand om.

Det ingår inte att entreprenören står för ny jord (befintliga massor läggs tillbaka) eller att så gräsfrön på återställd schaktsträcka på tomt. Återställning av ex. asfalt, rabatter och plattsättningar ingår inte.

Viktigt att veta!

  • Det är fastighetsägaren ansvar att märka ut tydligt var på tomten t.ex. egna nergrävda kablar, gräsklipparkablar, m.m. finns.
  • Entreprenören står inte för reparationskostnader om detta inte är gjort.
  • Elservis och telekabeln beställer entreprenören utsättning av. Det vill säga att utsättning görs av det bolag som äger nätet.

Exempel på tomt efter grovåterställning