Vill du veta mer om hur du kan ansluta din fastighet till SplitVision Borås Stadsnät? Kontakta vår försäljningsavdelning.

SplitVision Försäljningsavdelning
Telefon: 033-35 54 83
E-post: sales@splitvisionboras.se

Postadress

Borås Elnät AB
SplitVision Borås Stadsnät
Box 1714
501 17 Borås

Besöksadress

Majorsgatan 5