Bredbandshandboken

Bredbandshandboken är vårt digitala verktyg, som ger dig stöd i hur du ska använda din fiber.

Bredbandshandboken är uppdelad i fem kategorier, där varje kategori består av ett avsnitt. Klicka på det avsnitt du är intresserad av. I respektive avsnitt kommer du få möjlighet att göra flertalet val för att du ska få rätt information just för dig.