Vi förbättrar vår webbplats

Vi håller för närvarande på att förbättra vår webbplats. Resultatet kommer att bli en betydligt mer lättnavigerad och användbar webbplats. Dessvärre kommer det pågående förbättringsarbetet möjligtvis innebära att webbplatsen kan uppfattas som rörig under en tid, innan alla bitar har fallit på plats. Vi hoppas att ni har överseende med detta.


Villaägare i Fristad får fiber

Nu har SplitVision påbörjat grävarbeten i Fristad, för att ansluta villaägare till vårt fibernät. Arbetet beräknas vara klart i februari 2015, men prognoserna kan komma att ändras bland annat beroende på väderförhållandena.
De villaägare som ska få fiber indraget har fått en liten skylt placerad i villans trädgård som talar om att de ingår i projektet.
Har du frågor kring fiberanslutning eller grävningen i detta specifika område är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på 033-35 72 40 alternativt kund@splitvision.se

Splitvision Fristad

Vi gräver i Sörmarken

SplitVision gräver just nu för att ansluta ett villaområden i Sörmarken. Arbetet med att ansluta de aktuella villorna är i sin slutfas och kommer enligt prognoserna att bli klara enligt plan senast 1 december 2014.
De villaägare som ska få fiber indraget har fått en liten skylt placerad i villans trädgård som talar om att de ingår i projektet.
Har du frågor kring fiberanslutning eller grävningen i detta specifika område är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på 033-35 72 40 alternativt kund@splitvision.se

Splitvisionsskylt

Utbyggnad av SplitVision Borås Stadsnät

SplitVision Borås Stadsnät fick i augusti i uppdrag av Borås Stad att planera för en utbyggnadstakt som gör att Borås uppfyller det bredbandsmål som regeringen slog fast 2009. Målet är att 90 procent av Sveriges invånare ska ha möjlighet att få bredbandsanslutning med minst 100 Mbit/s senast år 2020.

Vad händer nu?

Vi håller nu på att planera och handla upp resurser för att gräva ner cirka 400 km fiberkabel, vilket ska ge möjlighet för ytterligare 18 000 stadsnätsanslutningar fram till och med år 2020. Arbetet kommer att gå igång på allvar i början av 2015.

Vi kommer löpande att gå ut med erbjudanden om anslutning i de stadsdelar/tätorter som står på tur. Någon total utbyggnadsplan och turordning för hela perioden från år 2015 till 2020 kommer inte att kommuniceras eftersom utbyggnaden delvis beror på andra faktorer än vår egen planering.

  • Vi kommer att prioritera områden där andra aktörer som bygger ut bredband inte är verksamma.
  • I största möjliga mån kommer vi att samförlägga fiber i samband med att andra stora projekt som kräver grävning genomförs, allt för att minimera störande grävarbeten i staden.
  • Utbyggnaden kommer till viss del att vara efterfrågestyrd.

Från och med årsskiftet kommer privatpersoner att kunna lägga in en intresseanmälan för fiberanslutning på vår webbplats. Prata också gärna med grannarna. Vet vi att det finns ett stort intresse i ett visst område ska vi försöka prioritera utbyggnaden där.

Därför fiber

Med fiber ända in i hemmet får du tillgång till den absolut bästa och snabbaste tekniken för datakommunikation. Via stadsnätet får du inte bara tillgång internetburna tjänster utan också ett stort utbud av tv-kanaler/play-tjänster. Den som vill kompletterar hemmet med en trådlös router för maximal flexibilitet med surfplattor, laptops och smartphones. Mer information om varför fiber är så bra och hur tjänsteutbudet i det öppna stadsnätet ser ut finns här på webbplatsen.


Så fungerar stadsnätet

Stadsnätsfilmen beskriver några av alla de möjligheter som ett stadsnät ger. Se den här.