1 Gbit för ännu bättre fart på affärerna!

1Gbit
I stora delar av vårt nät kan vi nu erbjuda de flesta av de företagskunder som är anslutna till SplitVisions fibernät 1 Gbit för ännu snabbare och säkrare förbindelser med omvärlden. Vissa geografiska begränsningar finns i nuläget när det gäller till vilka adresser vi kan leverera, men utbyggnaden fortsätter hela tiden.

Är du intresserad? Kontakta oss på sales@splitvision.se eller telefon 033-35 54 83 så berättar vi mer om tjänsten och vart vi kan leverera.


SplitVision levererar stadsnät till Lyckebo Sjöstad

SplitVision har tecknat avtal med Lyckebo Sjöstad vilket innebär att den pågående nybyggnationen vid Viaredssjöns västra strand kommer att anslutas till stadsnätet och till SplitVisions öppna plattform.

Avtalet omfattar 47 villor och en bostadsrättsförening med 28 lägenheter i. Avtalet sträcker sig över fem år och leveransstart beräknas till augusti 2014.