Vi är i slutetappen av vår fiberutbyggnad i Aplared/Målsryd

Vi fortsätter bygga ut fibernätet på landsbygden utanför Borås. Snart börjar vi med slutetappen i vårt arbete i Aplared/Målsryd. Grävarbetet har hittills varit komplicerat på grund av ovanligt mycket berg och sten. Det har gjort att det tagit lite längre tid än planerat. Men inför slutetappen har vi kommit ut ur de svåraste områdena med berg och sten och vi räknar med en mer normal situation på slutetappen i detta område.

Grävarbete för kanalisation för fiber i Aplared

Här gräver vi för att lägga ner kanalisation för fiber i Aplared.

Vi bidrar till att uppfylla fiberförväntningar på landsbygden

Vi tycker det är viktigt att kunna bidra till att uppfylla de förväntningar som finns hos både privatpersoner och företag på att få tillgång till fiber på landsbygden. Tack vare bidrag på fem miljoner från Post- och Telestyrelsen, PTS, har vi möjlighet att bygga ut vårt fibernät i vissa områden utanför Borås. Det är områden och adresser som PTS bestämt och som vi alltså sökt och fått ekonomiskt stöd för. Förutom områden i Aplared och Målsryd rör det sig även om vissa områden i Gånghester, Dalsjöfors, Brämhult och Tosseryd. Det är områden som hamnat mellan olika fibernät, som byggts av fiberföreningar eller andra nätägare, och som ännu inte fått tillgång till fiber. Totalt är det 301 hushåll som nu har möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. 

 Grävarbete pågår för att lägga ner kanalisation för fiber.


Hela utbyggnaden ska vara klar 2023

I området Aplared/Målsryd har cirka 60 procent av 135 hushåll anslutit sig. Där planerar vi att vara klara med utbyggnaden under första kvartalet 2022. Resterande områden planerar vi att bli klara med under 2022 och 2023.

Kraven från PTS är att vi ska vara klara med hela utbyggnaden senast kvartal fyra 2023. I de fastigheter där ägarna inte väljer att ansluta sig släpper vi av kanalisation i tomtgräns så att det finns möjlighet att ansluta sig senare.

Följ vårt arbete med att bygga ut fibernätet på landsbygden

Du kan följa vårt arbete med fiberutbyggnaden under ”aktuella områden”. Där hittar du bland annat kartor och information om hur det går i arbetet.


Vi visar möjligheterna med framtidens teknik

Matts Hellström föreläser om framtidens teknik


Förhindra fuktskador, mäta fyllnadsgrad i avfallskärl, få information om var det finns lediga parkeringsplatser samt självkörande bilar och bussar. Det är bara några exempel som vår projektledare Matts Hellström visade när Splitvision bjöd in bolags- och förvaltningschefer samt andra nyckelpersoner i Borås stad till en inspirationsföreläsning kring framtidens teknik. Syftet var att visa hur man med hjälp av ny teknik kan skapa nytta, både i sin verksamhet och för sina medarbetare.

– Vi vill både inspirera och berätta om vad den nya smarta tekniken kan användas till för att förenkla och effektivisera saker i en verksamhet. Tanken är också att visa att vi vill vara deras självklara samarbetspartner i dessa frågor, säger Matts Hellström, projektledare på Splitvision.

En resa genom teknikens värld

Under föreläsningen fick besökarna följa med på en resa genom teknikens värld. Matts Hellström berättade om den nya teknikens möjligheter. Han visade vårt trådlösa Lorawannät, med nära full täckning i Borås innerstad och cirka 60 procents täckning i kommunen. Genom sensorer som kopplas till vårt nät går det redan idag att till exempel mäta fukt för att förhindra fuktskador och fyllnadsgrad i olika kärl. Sedan visade han flera exempel på ny teknik som kommer med 5G, samt en film om självkörande bussar, som han spelat in på Volvo Bussar i Arendal.

Besökarna minglar och tittar på tekniska prylar

 

Demo och tester av ny teknik

Besökarna fick även titta på en del ny teknik, bland annat Lorawansensorer och så kallade trygghetstjänster från Sappa, vattenflödessensorer från Ambiductor och 5G utrustning från Ericsson. Viktor Peterson från företaget HiQ visade hur de i Vinnovaprojektet Virtual Gothenburg Lab arbetar fram en labbverksamhet dit näringsliv, offentlig sektor och akademi kan komma och testa nya idéer och simuleringar som har med framtidens stad att göra. Det gör de tillsammans med Göteborgs stad, Visual Arena och ytterligare över 20 parter.

Virtuella Göteborg – en digital stadstvilling

Labbet bygger på Göteborg Stads egenskapade digitala stadstvilling, det virtuella Göteborg. Det är en 3D-modell av hela staden med allt som finns i verkligheten, som exempelvis byggnader, vägar och parker, där varje objekt har specifika och smarta egenskaper. Den digitala tvillingen av staden gör det lättare att visualisera, simulera och planera allt från komplexa stadsbyggnadsprojekt till hållbarhetsfrågor, miljöpåverkan, beslut och sociala aspekter i framtidens Göteborg.

Ola Fagerström visar Viktor Peterson Microsofts hololens 2.

 

Microsoft visade prov på augmented reality – AR

Ola Fagerström, teknisk specialist från Microsoft, visade prov på augmented reality, AR, som kan beskrivas som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data. Besökarna fick möjlighet att prova Microsofts HoloLens 2, som är en frikopplad och självständig holografisk enhet. Den visar ett lager med digital information ovanpå den verkliga världen genom att återge högupplösta hologram som stannar kvar där du placerar dem och reagerar som fysiska objekt när du interagerar med dem.

Andreas Plotzki testar Microsofts Hololens 2

 

Många användningsområden för ny teknik

Andreas Plotzki, samordnare för informations- och kommunikationsteknik på sociala omsorgsförvaltningen, var en av dem som testade. Han ser flera användningsområden i sin verksamhet, bland annat att kunna använda digitala avatarer för att träna sig i att bemöta olika beteenden.

– Det här är fortfarande nytt för oss, men detta är definitivt något som vi kan använda, dels för våra målgrupper, dels för oss i exempelvis utbildningssyfte. Splitvision/Stadsnät har sträckt ut handen och vi kommer gå vidare i den takt vi mäktar med och ser ett samarbete med både Splitvision och andra aktörer i staden som självklart, säger Andreas Plotzki.

Vill du veta mer?

Då kan du kontakta vår projektledare Matts Hellström.
E-post: matts.hellstrom@splitvision.se
Tfn: 033-35 71 32

Läs mer om Virtual Gothenburg Lab

Hos Lindholmen Science Park kan du läsa mer om Virtual Gothenburg Lab.


Sappa ny tjänsteleverantör i vårt öppna nät

Vårt öppna stadsnät växer med ännu en tjänsteleverantör! Vi välkomnar Sappa, som förutom sina internetburna tjänster även erbjuder Omsorgsportalen, en marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Det innebär att personer som har ett ökat behov av omsorg kan fortsätta leva som vanligt i deras hem, då Omsorgsportalen erbjuder trygghetslarm, anhörigstöd, påminnelsestöd och mycket mer.

– Vi är oerhört glada över att få in Sappa. Förutom att det ökar valmöjligheten för våra kunder som får tillgång till ett ännu större tjänsteutbud, ser vi det som en självklarhet att vara med och bidra till att våra invånare även kan känna sig trygga i sina hem via Omsorgsportalen, säger Amanda Olausson, affärsutvecklare.

Mer information finner du via Omsorgsportalen

Du beställer tjänster från Sappa och våra andra tjänsteleverantörer via vår plattform 

 


Vi fortsätter bygga ut fibernätet på landsbygden

Vi får fem miljoner i bidrag från Post- och Telestyrelsen, PTS, för att kunna bygga ut fibernätet utanför Borås. Det är totalt 301 hushåll som berörs i områden i Brämhult, Gånghester, Målsryd, Dalsjöfors, Aplared och Tosseryd. Den totala budgeten för projektet är på 15 miljoner.

– Det är ett jättespännande projekt och jättekul att vi kan bidra till att uppfylla de förväntningar som finns kring fiber på landsbygden. Men det hade inte varit möjligt utan bidrag från PTS, säger Amanda Olausson, affärsutvecklare på Splitvision.

Krav – att vara klara inom 3 år

Kraven från PTS är att vi ska vara klara med hela utbyggnaden inom 3 år, men i vissa områden kommer det bli klart tidigare än så. Målet är att vara klara i Aplared och delar av Målsryd redan 2021. Resterande områden planerar vi att bli klara med under 2022.

I Brämhult bygger vi ut nätet i Eskilsryd och Främgärde, i Dalsjöfors i Råviken och i Tosseryd runt området Knektås. I övriga samhällen sker utbyggnaden i flera olika områden. Detaljerna för varje område kommuniceras direkt med de hushåll som berörs. Vi har redan skickat ut ett första informationsbrev till dig som berörs. Vill du läsa mer om kommande utbyggnad kan du gå in på: splitvision.stadsnatsportalen.se/anslut

Kort fakta kring fiber

Splitvision erbjuder ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s. Det har så hög kapacitet att det klarar utvecklingen av de internettjänster som vi ser kommer framöver. Vårt nät är ett öppet stadsnät, utan eget tjänsteutbud. Det innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats där oberoende tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda olika typer av tjänster, allt från internet och tv till smarta hemlösningar.


Glädjande besked gällande landsbygd

God fortsättning till er alla!
 
Vi startar 2021 med positiva besked då vi kan meddela att Post och telestyrelsen (PTS) beviljat stödpengar till vår fiberutbyggnad på landsbygd. Om du bor i ett av de beviljade områden ska du ha fått ett brev hemskickat till dig med mer information.
 
Just nu pågår förberedelserna för fullt och projektet kommer att dra igång nu till våren. Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss via mittfiberboras@splitvision.se eller på 033-35 72 40.
 
Psst! Du vet väl om att du via vår hemsida kan söka på din adress och lägga en intresseanmälan även om din adress inte finns med i ovanstående projekt? På så sätt vet vi om vart intresse finns och vart vi bör lägga vårt fokus framöver https://splitvision.stadsnatsportalen.se/anslut