Att ansluta din villa till SplitVision ger dig tillgång till ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s.

SplitVision tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer till privatpersoner och företag, men har inget eget tjänsteutbud. När din villa är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät.

 

 

 

Borås stad har som mål att 90 % av alla i Borås skall ha tillgång till bredband med minst 100 mbit/s år 2020. Det innebär att vi nu ökar takten och gräver i gatorna för att förse villor med fiberoptisk kabel.

En fiberanslutning är stort sett oändlig när det kommer till hastighet och täcker ökade kapacitetsbehov för ditt bredband i framtiden. Den höjer också, enligt oberoende undersökningar, värdet på din fastighet.