Då behöver du veta var både våra och andras kablar finns på din tomt. SplitVision Borås Stadsnät samarbetar med webbplatsen Ledningskollen.se, där du snabbt och enkelt kan få information om var kablarna finns.

Så här gör du:

1. Gå in på www.ledningskollen.se.

2. Skapa ett konto.

3. Markera din tomt.

På Ledningskollens startsida finns en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

Givetvis kan du även kontakta oss direkt, men vi har bara uppgift om var våra egna optokablar finns. På Ledningskollen får du en bättre totalbild.

Våra kontaktuppgifter:

Frågor om Borås Stadsnäts optofiberkablar, tel 033-35 77 72.

Frågor om Boräs Elnäts kablar, tel 033-35 72 47.