Fick du, i samband med att du drog in fjärrvärme i ditt hus, också en ”grön kabel” indragen? Det är en kanalisation som gör det möjligt för SplitVision att i framtiden erbjuda dig en anslutning till Borås stadsnät via optofiber – det snabbaste som finns på marknaden.

 

För närvarande finns inga projekt igång i ditt område, där vi erbjuder anslutning till stadsnätet via optofiber. Vår förhoppning är dock att kunna erbjuda dig en sådan anslutning inom de närmaste åren. En förutsättning för ett sådant erbjudande är att man fått den gröna kabeln indragen parallellt med sin fjärrvärme.