GDPR

Är du kund hos oss är du skyddad av dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att se till att inte din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas.

SplitVision sparar och använder de personuppgifter som behövs för att kunna ge dig som kund en god service, administrera avtal och i övrigt uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

Enligt förordningen har du rätt att begära information om, rättelse och radering av dina personuppgifter. Vill du göra detta ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om GDPR

Vårt utsedda dataskyddsombud: Jeanette Jonsson, 033-35 54 50