Sommartorsdagstävling

Tack alla ni som deltog och gissade längden på fiberkabeln i samband med sista sommartorsdagen i Borås. Rätt längd på kabeln var 14 m.

Vi säger grattis till följande vinnare som får två biobiljetter var på posten.


Gunnar Slott
 14 m
Agneta Viksten 15 m
Anders Lilja 15 m