Planerat avbrott 1/4

Vi har fått en avisering om ett kortare planerat elavbrott någon gång mellan kl 0800- 1000 den 1/4. Avbrottet berör kunder på Syster Toras Väg 4, Solvarvsgatan 3, Solåsgatan, Gamla Brämhultsvägen, Bäckarydsgatan.