Planerat avbrott 1/6

Vår elnätsleverantör planerar att byta elmätare på ett antal av våra noder under tisdagen den 1/6. Avbrotten varar i ca 15 min på resp nod. Avbrottet berör öppet stadsnät och kapacitetstjänster.

Norrmalm kl10-11

Villastaden kl9-10

Hässleholmen (Solåsgatan, G Brämhultsvägen, Syster Torasväg) kl10-11

Hulta Kl 13-14

Brämhult kl15-18