Planerat Elarbete på Guldbrandsgatan 19-23

Under v37-v39 är det planerat elarbete på Guldbrandsgatan 19-23 arbetet kommer påverka tv och bredband till och från.

Om strömmen försvinner i lägenheten finns en risk att strömadaptern kan gå sönder till mediaboxen, om så är fallet finns nya finns att hämta på Majosgatan 5.