Planerat underhåll den 26/4

Vi kommer, i syfte att förstärka vårt core nät, göra ett underhålls arbete den 26/4. Vi kommer att arbeta mellan klockan 00:00 till klockan 06:00 den 26:e.

Avbrottet kommer att påverka i stort sett alla tjänster och tjänsteleverantörer i vårt nät. Varje tjänsteleverantör kommer att få ett kortare avbrott på max 30 minuter.

Klockan 06:00 skall allting fungera som vanligt igen.

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.