Planerat underhåll i delar av nätet i Borås den 25:e Januari

Vi kommer att utföra arbeten i nätet den 25:e Januari mellan 04:00 och 06:00.

Delar av nätet kommer att beröras under kortare perioder. Dock ej svartfiberförbindelser.

Hela arbetet kommer att vara slutfört klockan 06:00.

Störningen berör: Centrum, Hulta, Brämhult och Villastan.

Orsak: Underhåll.

Prognosticerad sluttid: Den 25:e Januari klockan 06:00

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.