felet åtgärdat – senast uppdaterad 201016 kl 1530

Vår personal arbetar med att lösa problemet och kommer uppdatera texten så fort det finns mer information:

Störningen berör: 8 st kunder i området Almenäs

Orsak: Gnagare har ätit på en fiberkabel

Prognosticerad sluttid: 201016 kl 1700

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.