Vi får statligt stöd för att fortsätta bygga ut vårt fibernät utanför Borås

Vi fortsätter att bygga ut vårt fibernät på landsbygden utanför Borås. Nu har Post- och Telestyrelsen, PTS, beviljat statligt stöd för att vi ska kunna bygga ut vårt nät i Viared. Vi har tilldelats 615 000 kronor för att göra det möjligt för 41 fastigheter längs Hälasjövägen intill Hälasjön att få tillgång till fiber med snabb hastighet. Detta område har PTS valt ut och vi har kunnat söka statligt stöd för att bygga ut vårt fibernät hit.

– Tack vare detta stöd kan vi bidra till att öka tillgången till snabbt bredband genom fiber. Vi tycker det är viktigt att kunna bidra till att uppfylla de förväntningar som finns hos både privatpersoner och företag på att få tillgång till fiber, även i områden utanför tätorterna, säger Magnus Larsson, affärsområdeschef på Splitvision.

Grävarbete för att lägga ner kanalisation för fiber.

 

Information till berörda fastighetsägare

Vi kommer skicka ut information till berörda fastighetsägare i området.  De har sedan fram till 1 maj på sig att bestämma om de ska ansluta sin fastighet. I de fastigheter där ägarna inte väljer att ansluta sig släpper vi av kanalisation i tomtgräns, så att det finns möjlighet att ansluta sig senare. Enligt kraven från PTS ska vi vara klara med utbyggnaden senast i december 2024.

Ett av 257 projekt som får statligt stöd

Vår utbyggnad i Viared är ett av 257 projekt i landet som i denna beslutsomgång beviljats statligt stöd för bredbandsutbyggnad. Stödet ska öka tillgången till bredband av god prestanda för hushåll, arbetsställen och i viss mån fritidshus och bidra till att uppfylla regeringens bredbandsmål. Mer information finns på pts.se.

Pågående fiberutbyggnad i ytterligare områden på landsbygden

Vi håller just nu på att bygga ut vårt fibernät i ytterligare områden utanför Borås. Det rör sig om vissa områden i Aplared, Målsryd, Dalsjöfors, Brämhult och Tosseryd. Läs mer om det i senaste nyheten kring vår fiberutbyggnad i Aplared/Målsryd.